ประชุมผู้บริหารสำนักจัดการป่าชุมชน หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ ครั้งที่1 2560


🌻 วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560 (ช่วงบ่าย) 🌻

    🌾ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักจัดการป่าชุมชน หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน

หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ ครั้งที่1/2560 โดยชี้แจงประเด็นต่างๆ ดังนี้

  1️. การจัดตั้งป่าชุมชน ตามนโยบาย คสช.

    🌼 เร่งรัดขยายการจัดตั้งป่าชุมชน

    🌼 กำหนดขอบเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน

    🌼 เร่งรัดกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน

  2️. การจัดทำแผน 20 ปี โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ส่วน

    🌷 ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมป่าชุมชนเตรียมการ (ปชช.1) ภายใน 3 ปี (60-62)

    🌷 การจัดตั้งป่าชุมชน (ปชช.3) ภายใน 10 ปี (60-69)

    🌷 การส่งเสริมพัฒนาป่าชุมชน (เงินอุดหนุน) ภายใน 20 ปี (60-79)

  3️. แผนงานบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    🌹ได้รับงบประมาณจำนวน 50.114 ล้านบาท

    🌹ดำเนินการในพื้นที่ 3 สำนัก คือ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) สจป. ที่ 3 (ลำปาง) และสจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

  4️. นโยบาย รมว.ทส. ในการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยการผนวกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

 

s__3448947

s__3448946  s__3448949

 

 

 

 

 

 

s__3448951  s__3448952

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *