แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มกราคม 2021


ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน […]


-ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)!!!!

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างตามโครงการจ้างสำรวจครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ตำแหน่งผ […]


-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)