แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กันยายน 2562


การฝึกอบรม “ทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องกันรักษาป่า”

ตามนโยบายอธิบดีกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการป้องกันรักษาป่า ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน […]


ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ครั้งที่ 7/2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ และข […]


วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 นายกมล นวลใย ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)พร้อมด้วย ผอ.ส่วน ผอ.ศูนย์ป่าไม้ ข้าราชการ และพนักงาน ในสังกัดหน่วยงาน ได้จัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพร […]


ตรวจติดตามการดำเนินงาน ศูนย์ป่าไม้หนองคาย

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วยนายสุทัศน์ เจนวิถีสุข ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน การตรวจสอบการบุกรุกทำลายทรัพยากร […]


ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ครั้งที่ 6/2562

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ และข้าราชการในสัง […]