การฝึกอบรม “ทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องกันรักษาป่า”


ตามนโยบายอธิบดีกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา
ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการป้องกันรักษาป่า ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาป่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การทบทวนการใช้อาวุธปืน เพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องกันรักษาป่า”
เพื่อเป็นการสนองนโยบายกรมป่าไม้ ในวันที่ 23-24 กันยายน 2562
โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 120 นาย
ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวิทยาการจากกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเลย
ที่ 2 และใช้กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเลยที่ 2
เป็นสถานที่ในการจัดฝึกอบรม
ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ได้ให้โอวาส
และขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมชี้แนะแนวทางปฏิบัติ
ให้กับเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามภาระกิจหลักของกรมต่อไม้ต่อไป

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.