ดาวน์โหลดรายการข้อมูลที่ต้องปรับปรุงในระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า (ระบบใหม่)

ดาวน์โหลดรายการข้อมูลที่ต้องปรับปรุงในระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า (ระบบใหม่)

(คลิ๊กดาวน์โหลดด้านล่าง)

– สำนักฯ 1 (เชียงใหม่)

– ข้อมูลป่าสงวนฯ สำนัก 1 เชียงใหม่

– ข้อมูลไม้ สำนัก 1 เชียงใหม่

– สำนักฯ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

– ข้อมูลป่าสงวนฯ สำนัก 1 แม่ฮ่องสอน

– ข้อมูลไม้ สำนัก 1 แม่ฮ่องสอน

– สำนักฯ 2 (เชียงราย)

– ข้อมูลป่าสงวนฯ สำนัก 2 เชียงราย

– ข้อมูลไม้ สำนัก 2 เชียงราย

– สำนักฯ 3 (ลำปาง)

– ข้อมูลป่าสงวนฯ สำนัก3 ลำปาง

– ข้อมูลไม้ สำนัก 3 ลำปาง

– สำนักฯ 3 สาขาแพร่

– ข้อมูลป่าสงวนฯ สำนัก 3 สาขาแพร่

– ข้อมูลไม้ สำนัก 3 แพร่

– สำนักฯ 4 (ตาก)

– ข้อมูลป่าสงวน สำนัก 4 ตาก

– ข้อมูลไม้ สำนัก 4 ตาก

– สำนักฯ 4 สาขานครสวรรค์

– ข้อมูลป่าสงวนฯ สำนัก 4 นครสวรรค์

– ข้อมูลไม้ สำนัก 4 นครสวรรค์

– สำนักฯ 4 สาขาพิษณุโลก

– ข้อมูลป่าสงวนฯ สำนัก 4 สาขาพิษณุโลก

– ข้อมูลไม้ สำนัก 4 พิษณุโลก

– สำนักฯ 5 (สระบุรี)

– รายการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม สำนัก 5 สระบุรี

– สำนักฯ 6 (อุดรธานี)

– ข้อมูลป่าสงวนฯ สำนัก6อุดร

– ข้อมูลไม้ สำนัก 6 อุดรธานี

– สำนักฯ 6 สาขานครพนม

– ข้อมูลป่าสงวนฯ สำนัก 6 นครพนม

– ข้อมูลไม้ สำนัก 6 นครพนม

– สำนักฯ 7 (ขอนแก่น)

– ข้อมูลป่าสงวนฯ สำนัก 7 ขอนแก่น 

– ข้อมูลไม้ สำนัก 7 ขอนแก่น

– สำนักฯ 7 สาขาอุบลราชธานี

– ข้อมูลป่าสงวนฯ สำนัก 7 อุบล

– ข้อมูลไม้ สำนัก 7 อุบล

– สำนักฯ 8 (นครราชสีมา)

– ข้อมูลป่าสงวนฯ สำนัก 8

– ข้อมูลไม้ สำนัก 8 นครราชสีมา

– สำนักฯ 9 (ชลบุรี)

– ข้อมูลป่าสงวนฯ สำนัก 9 ชลบุรี

– ข้อมูลไม้ สำนัก 9 ชลบุรี

– สำนักฯ 9 สาขาปราจีนบุรี

– ข้อมูลป่าสงวนฯ สำนัก 9

– ข้อมูลไม้ สำนัก 9

– สำนักฯ 10 (ราชบุรี)

– ข้อมูลป่าสงวนฯ สำนัก 10 ราชบุรี

– ข้อมูลไม้ สำนัก 10 ราชบุรี

– สำนักฯ 10 สาขาเพชรบุรี

– รายการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม สำนัก10สาขาเพชรบุรี

– สำนักฯ 11 (สุราษฎร์ธานี)

– ข้อมูลป่าสงวนฯ สำนัก 11

– ข้อมูลไม้ สำนัก 11

– สำนักฯ 12 (นครศรีธรรมราช)

– ข้อมูลป่าสงวนฯ สำนัก 12 นครศรีธรรมราช

– ข้อมูลไม้ สำนัก 12 นครศรีธรรมราช

– สำนักฯ 12 สาขากระบี่

– รายการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม สำนัก12สาขากระบี่

– สำนักฯ 13 (สงขลา)

– ข้อมูลป่าสงวนฯ สำนัก 13 สงขลา

– ข้อมูลไม้ สำนัก 13 สงขลา

– สำนักฯ 13 สาขานราธิวาส

– รายการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม สำนัก13สาขานราธิวาส

 

Posted in รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ.