ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑๐๑-๑๐๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่๑


ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑๐๑-๑๐๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่๑

          ขอส่งสำเนาแผน

          แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน2559

          ปม.59สำนัก1เชียงใหม่

          ปม.59สำนัก1สาขาแม่ฮ่องสอน

          ปม.59สำนัก2เชียงราย

          ปม.59สำนัก3ลำปาง

          ปม.59สำนัก3สาขาแพร่

          ปม.59สำนัก4ตาก

          ปม.59สำนัก4สาขานครสวรรค์

          ปม.59สำนัก4สาขาพิษณุโลก

          ปม.59สำนัก5สระบุรี

          ปม.59สำนัก6สาขานครพนม

          ปม.59สำนัก6อุดรธานี

          ปม.59สำนัก7ขอนแก่น

          ปม.59สำนัก7สาขาอุบลราชธานี

          ปม.59สำนัก8นครราชสีมา

          ปม.59สำนัก9ชลบุรี

          ปม.59สำนัก9สาขาปราจีนบุรี

          ปม.59สำนัก10ราชบุรี

          ปม.59สำนัก10สาขาเพชรบุรี

          ปม.59สำนัก11สุราษฎร์ธานี

          ปม.59สำนัก12นครศรีธรรมราช

          ปม.59สำนัก12สาขากระบี่

          ปม.59สำนัก13สงขลา

          ปม.59สำนัก13สาขานราธิวาส