กำหนดการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews)ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค


กำหนดการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews)ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค

ดาวโหลดเอกสาร (คลิก)