พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. โดยผู้อำนวยการสำนักกรอนุญาต พร้อมข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 ราย ได้ร่วมในพิธีดังกล่าว


“สุขสันต์ปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2562”

สำนักการอนุญาต ร่วมสืบสานประเพณีไทย “สุขสันต์ปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2562” สำนักการอนุญาต ได้จัดกิจกรรมสงกรานต์ 2562 โดยร่วมกันรดน้ำขอพรจาก ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต นายธรรมนูญ อัครพินท์ 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ของสำนักการอนุญาต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ของสำนักการอนุญาต