รณรงค์กิจกรรมลอยกระทงปีพ.ศ.2562


ร่วมรณรงค์กับกรมส่งเสริมคุณสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการสร้างขยะ และไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม

เพียงโพสต์ภาพถ่ายทาง Facebookหรือ Instragramพร้อมติดHASHTAG
#มาด้วยกันลอยด้วยกัน #ลอยกระทงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
#คนไทยหัวใจสีเขียว #loykrathongwithdeqp

ขอขอบคุณรูปภาพประชาสัมพันธ์
จาก กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม