จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางจำนวน 10 อัน

IMG_20190731_0001ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภคประจำสำนักงาน

IMG_20190731_0002ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

IMG_20190731_0003ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็คและซ่อมรถราชการหมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม.

IMG_20191022_0001ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ

IMG_20191022_0002ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

IMG_20191022_0003ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภคประจำสำนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

IMG_20191022_0004ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม

IMG_20191022_0005ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์

IMG_20191022_0006ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4

IMG_20191022_0007ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นRoll up และแผ่นBack drop ในการจัดนิทรรศการงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี

IMG_20191022_0008ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5 กอ 4853 กทม.

IMG_20191022_0009ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

IMG_20191022_0010ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

IMG_20191022_0011ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม