จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางจำนวน 10 อัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภคประจำสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็คและซ่อมรถราชการหมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภคประจำสำนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นRoll up และแผ่นBack drop ในการจัดนิทรรศการงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5 กอ 4853 กทม.

ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆณ 7427 กทม