ข่าวสารสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้


สรุปผลการเจรจา ครั้งที่ 3 ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป ในการจัดทำข้อตกลง FLEGT-VPA

ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 สหภาพยุโรป (อียู) และประเทศไทยได้จัดการเจรจาครั้งที่สาม เพื่อหารือในการจัดทำข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ผ่านการประชุมทางไกล ทั้งสองฝ่ายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบในการรับประกันว่าไม้และผลิตภัณฑ์จาก […]