งานแถลงข่าว มหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มหกรรม ทส. “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มหกรรม ทส. “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” หน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม เชิญชวนประชาชนมาร่วมงาน เพื่อให้การมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั่วประเทศไทย ทั้ง 4 ภาค แพร่ สุพรรณบุรี ขอนแก่น และสุราษฎรธานี

Read moreงานแถลงข่าว มหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มหกรรม ทส. “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน”

การประชุมคณะกรรมการ Thai-EU FLEGT 1/2562

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม

Read moreการประชุมคณะกรรมการ Thai-EU FLEGT 1/2562

ผอ.สรม พร้อมคณะทำงานเฟล็กทีพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 กรมป่าไม้ นำโดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  พร้อมผู้แทนคณะทำงานจัดทำข้อตกลง การเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป (FLEGT VPA) ได้เข้าพบ พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรายงานความก้าวหน้าการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่าง

Read moreผอ.สรม พร้อมคณะทำงานเฟล็กทีพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#อธิบดีกรมป่าไม้ นำข้าราชการกรมป่าไม้ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ได้เข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานพร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในกรมป่าไม้ ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร

Read more#อธิบดีกรมป่าไม้ นำข้าราชการกรมป่าไม้ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

SC Sub-Working Meeting

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ เข้าร่วมประชุมเรื่อง ขอเชิญประชุมหารือคณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมไม้นำเข้า (SC Sub-Working) ณ สมาคมธุรกิจไม้ กรุงเทพมหานคร

Read moreSC Sub-Working Meeting

ต้อนรับผู้แทนเครือรัฐออสเตรเลียพร้อมคณะ และร่วมหารือฯ

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้  นายบุญสุธีย์ จีนะวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นางสาวนงนุช แซ่เจี่ย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการค้าไม้ ต้อนรับผู้แทนเครือรัฐออสเตรเลียพร้อมคณะ

Read moreต้อนรับผู้แทนเครือรัฐออสเตรเลียพร้อมคณะ และร่วมหารือฯ

Timber Regulation Enforcement Exchange (TREE) Asia – Pacific Meeting

วันที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ได้เข้าร่วมประชุม
Timber Regulation Enforcement Exchange (TREE) Asia – Pacific Meeting  โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในที่ประชุม

Read moreTimber Regulation Enforcement Exchange (TREE) Asia – Pacific Meeting

การประชุมคณะทำงาน ฯ AHWG ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมีนายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม

Read moreการประชุมคณะทำงาน ฯ AHWG ครั้งที่ 8

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

กรมป่าไม้ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ รถรับบริจาคโลหิต บริเวณลานจอดรถหลังอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

#ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

Read moreขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

การประชุมความก้าวหน้า FLEGT VPA ในประเทศไทย

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้
ได้เข้าร่วมประชุมสรุปความก้าวหน้า FLEGT VPA ในประเทศไทย เพื่ออ้างอิงใน VC กับทางสหภาพยุโรป
โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในที่ประชุม

Read moreการประชุมความก้าวหน้า FLEGT VPA ในประเทศไทย

ผอ.สรม. ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจ ระบบ e-Tree กับประชาชน

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้

นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายธาดา สุวรรณวิมล ผู้อำนวยการส่วนการรับรองไม้

นายอนุชาติ ภิญโญ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ระยอง เเละ เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) กรมป่าไม้

ได้ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจ ระบบลงการจัดเก็บข้อมูลการปลูกไม้  e-Tree

แก่ประชาชนตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พร้อมมอบคู่มือการใช้โปรแกรมระบบ e-Tree

สำหรับประชาชน ในครั้งนี้ด้วย

 

Read moreผอ.สรม. ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจ ระบบ e-Tree กับประชาชน