ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม    เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจการค้า

ผู้มีรายชื่อถือปฏิบัติดังนี้ให้มาเซ็นสัญญาจ้างภายในวันที่ 10 มกราคม 2562  ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.30 น

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม โทร 091-7741212 ต่อสาย คุณวันเฉลิม,คุณคุณากร ,คุณอนุชิต,

 

Leave a Comment