ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ


ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตามประกาศสำนักรับรองการป่าไม้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ลงวันที่29 พฤศจิกายน 2561

   

สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์
ตามประกาศสำนักรับรองการป่าไม้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ลงวันที่29 พฤศจิกายน 2561  สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ #ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ขอให้ผู้มีรายชื่อถือปฏิบัติดังนี้
1. ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะ
ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้
2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์
ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้
3. ผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามสมัยนิยม
เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจ ำตัวประชาชน/บัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ โดยต้องมีรูปผู้สมัครและเลข
ประจำตัวประชาชน ปรากฏอยู่ในบัตรนั้นฉบับจริง
2. ปากกา (หมึกสีดา หรือ สีนำ้เงิน)

      

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คลิ๊กเพื่อดาวโหลด>>>> 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม โทร 091-7741212  ต่อสาย คุณวันเฉลิม,คุณคุณากร ,คุณอนุชิต,

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *