แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มกราคม 2023


ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานสร้างป่าสร้างรายได้ จำนวน 1,300 ไร่ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)