การป้องกันไฟป่า


รวบรวมผลงานกรมป่าไม้ ประเด็น การป้องกันไฟป่า

1. การดาเนินงานด้านการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และ PM 2.5 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้

1. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ชิงเก็บลดเผา เพื่อลดปริมาณหมอกควัน PM 2.5

https://www.facebook.com/165179386876127/posts/4044705282256832/

2. จิตอาสา โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า @นครราชสีมาและชัยภูมิ
3. โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า @ป่าชุมชนเขาหินเหล็กไฟ จ.อุทัยธานี
4. โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า @ป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ จ.สุพรรณบุรี
5. กรมป่าไม้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า อย่างมีส่วนร่วม
6. วีดีโอเกี่ยวกับภารกิจไฟป่า

https://drive.google.com/file/d/1Flaus9koX9XDcjS1OX2ppZhN_NZBPd0l/view?usp=sharing

7. ติดตามสถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือ วันนี้ลุกลามหนักสุดที่ อ.กัลยาณิวัฒนา

https://www.facebook.com/3mitinews/videos/683202685768240

8. เปิดปฏิบัติการชุดพยัคฆ์ไพร ลงพื้นที่ อ.อมก๋อย ดาเนินคดีคนเผาป่า – แปรรูปไม้อนุรักษ์

https://www.facebook.com/3mitinews/videos/223259285566567

9. ชิงเก็บก่อนเผา

https://www.facebook.com/597659680653800/videos/736813080582305

10. แผนรับมือไฟป่า 10 จังหวัด ภาคเหนือ

https://www.facebook.com/597659680653800/videos/225437125657306

11. กรมป่าไม้ เปิดยุทธการแก้ไฟป่า“ชิงเก็บก่อน” รับชื้อใบไม้แห้ง 10 จังหวัดเหนือพันตัน ใช้ดาวเทียม ”โมดิส” กับ “เวียร์” วิเคราะห์พื้นที่สุ่มเสี่ยง #เมเนเจอร์ออนไลน์

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000132583

12. ทส. เปิดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ‘ชิงเก็บก่อน’ 10 จังหวัดภาคเหนือ ลดไฟป่า ลด PM2.5 #มติชน

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2504407

13. ทส.เปิด ลดปริมาณเชื้อเพลิง ‘ชิงเก็บก่อน’ 10 จ.ภาคเหนือ ลดไฟป่า-PM 2.5 #ไทยรัฐ

https://www.thairath.co.th/news/politic/2003048

14. ทส.เปิดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง‘ชิงเก็บก่อน’10 จว.เหนือลดไฟป่า-ฝุ่น # ข่าวสด

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5625158

15. กรมป่าไม้เปิดยุทธการ “ชิงเก็บก่อน” รับซื้อใบไม้แห้งพันตัน ลดเชื้อเพลิงแก้ไฟป่า #ช่อง7

https://news.ch7.com/detail/457916

16. ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าเหยี่ยวไฟแม่ทะ ประชุมวางแผนรับมือปัญหาไฟป่าหมอกควันพร้อมออกลาดตระเวนในพื้นที่อาเภอเมืองลาปาง หลังค่า PM2.5 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ