คลังเก็บหมวดหมู่: จัดซื้อ/จัดจ้าง

ก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 8 ห้องนอน 2 ชั้น และสิ่งประกอบ สจป.13(สงขลา)

ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.6 (สะบ้าย้อย) ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ก่อสร้างบ้านพักข้าราชของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.5 (ควนเขาวัง) ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.2(ทุ้งหว้า) ตำบลนาทอน อ.ทุ้งหว้า จ.สตูล

การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาทวี จ.สงขลา