คลังเก็บหมวดหมู่: จัดซื้อ/จัดจ้าง

การจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.2(ทุ้งหว้า) ตำบลนาทอน อ.ทุ้งหว้า จ.สตูล

การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาทวี จ.สงขลา

การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ และอาคารบ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว

(คทช. นาทวี)ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคน ขัล (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคน ขัล (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)