เรื่องทั้งหมดโดย kitisak

ก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 8 ห้องนอน 2 ชั้น และสิ่งประกอบ สจป.13(สงขลา)

ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.6 (สะบ้าย้อย) ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ก่อสร้างบ้านพักข้าราชของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.5 (ควนเขาวัง) ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เปิดยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567 

นายอุธร สุทธิมิตร ผอ.สจป.ที่ 13 (สงขลา) 

พร้อมด้วย นายกรภัทร ภู่ชยังกูร ผอ.ส่วนป้องกัน

รักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผอ.ส่วนในสังกัด หัวหน้าหน่วย และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่า ร่วมกันเปิดยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  พร้อมทั้งได้มีการจัดประชุมวางแผนการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการบุกรุกทำลายป่า 🌳🪵💚