จัดซื้อ/จัดจ้าง

(คทช. นาทวี)ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคน ขัล (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคน ขัล (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)