นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร เข้าร่วมประชุมสรุปผลตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร นักวิชาการป่าไม้เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้นายธวัชชัย ลัดกรูด พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรม นางนิศากร งิ้ววิจิตร และดร.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ เข้าประชุมสรุปผลตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 กรมป่าไม้ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference : Zoom Meetings

โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ได้ติดตามแผนการตรวจราชการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งตัวชี้วัดในการติดตามส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้มีอยู่ 4 เรื่อง ดังนี้

1) การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 3,4,5 (อยู่ก่อน 30 มิ.ย. 41) จำนวน 3.9 ล้านไร่

2) การกำหนดขอบเขตแปลงรวมของแต่ละชุมชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 3,4,5 (อยู่หลัง 30 มิ.ย. 41) และลุ่มน้ำ 1,2 (อยู่ก่อนและหลัง 30 มิ.ย. 41) รวมจำนวน 8.6 ล้านไร่

3) โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ระยะ 2 จำนวน 400,000 ไร่ และผลการดำเนินงานระยะที่ 1 จำนวน 21,247 ไร่

4) การดำเนินกิจกรรมชิงเก็บเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า

ทั้งนี้ประธานที่ประชุมได้เสนอแนะ ดังนี้ กรณีเรื่องที่ 1,2 ให้กรมป่าไม้เร่งรัดตรวจสอบขั้นตอนพิจารณาการอนุญาตในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เรื่องที่ 3 ในพื้นที่ปลูกป่าให้ส่งShape file ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และพ.ศ.2564 ให้ครบ

และเรื่องที่ 4 กิจกรรมชิงเก็บเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป้าหมาย 500 ตัน กรมป่าไม้ดำเนินการชิงเก็บได้ 895.66 ตัน ซึ่งถือว่าเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.