นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร นักวิชาการป่าไม้เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (ผู้แทนกรมป่าไม้) เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) เรื่อง เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564 กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา ดังนี้

1) เพื่อนำเสนอร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564 ประกอบด้วย สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พ.ศ.2564 รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และนำมาปรับปรุงร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564 ให้มีความสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.