นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร นักวิชาการป่าไม้เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (ผู้แทนกรมป่าไม้) เข้าร่วมประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชั่น Cisco Webex Meeting) ของคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564 และผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้การประชุม ได้พิจารณาร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564 ฉบับที่ 2 โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564 และร่างแนวทางการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565

ทั้งนี้ในส่วนข้อมูลของกรมป่าไม้ในร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564 ฉบับที่ 2 นั้น ได้แจ้งให้ฝ่ายเลขาฯแก้ไขข้อมูลจำนวนพื้นที่ป่าของประเทศไทยในปี พ.ศ.2563 จากเดิมร้อยละ 21.31 ของพื้นที่ประเทศ เปลี่ยนเป็นร้อยละ 31.64 ของพื้นที่ประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.