นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร เข้าร่วมประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบที่ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร นักวิชาการป่าไม้เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 ของหน่วยงานส่วนกลางโดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ทุกท่าน และผู้ตรวจราชการกรมทุกท่าน (กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงฯ จำนวน 4 ประเด็น ซึ่งในส่วนที่กรมป่าไม้รับผิดชอบมี 3 ประเด็น ดังนี้

1) การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (3.9 ล้านไร่)

2) โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

3) มาตรการแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการตรวจราชการกระทรวง (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2564

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้รายงานผลการดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ และปัญหาอุปสรรคในแต่ละประเด็น ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯทราบโดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯให้คำแนะนำ และให้กรมป่าไม้เร่งดำเนินการให้ทันตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.