แฟ้มเก็บเอกสารรายปี: 2022


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออกที่ 2 เป็นผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ นำพวงหรีดไปแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายฉลอง ภักดี ที่เสียชีวิตเนื่องจากถูกช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ที่ออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทำร้ายเสียชีวิต ที่บริเวณบ้านเขามันเทศ หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ช้างป่าทำร้ายราษฎรวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  9  สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 9/2565 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ที่ปฏิบัติงานในท้องที่ และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  9  สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 9/2565วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565 นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ อ่อนสำลี ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ นายเสรี เกาะดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2566 และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดการประชุมโดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็น […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566 และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ...วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมนายเทียนชัย ปรีดา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า นายธีรวัฒน์ อ่อนสำลี ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นพันอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมาโดยตลอดรัชสมัย โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้แทนหน่ […]

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2565วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายเทียนชัย ปรีดา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมโดยมีนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส.เจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่ และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ (สวนศรีนครเขื่อนขันธ์) ต.บางกระ […]

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565