แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 23 ตุลาคม 2022


วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมนายเทียนชัย ปรีดา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า นายธีรวัฒน์ อ่อนสำลี ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นพันอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมาโดยตลอดรัชสมัย โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้แทนหน่ […]

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2565