แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 2 พฤศจิกายน 2022


วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565 นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ อ่อนสำลี ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ นายเสรี เกาะดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2566 และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดการประชุมโดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็น […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566 และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ...