แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: สิงหาคม 2022


การรับเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป่าชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

การรับเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป่าชุมชนปราจีนบุรีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตี้ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซึ่งจัดกิจกรรมโกำลังบูรพา กองพลทหารราบที […]

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตี้ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง