นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมศึกษาดูงานพื้นที่โรงงาน และแปลงปลูกกระถินยักษ์

นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมคณะผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย (นายสุทัศน์ เล้าสกุล) ดร. วรพรรณ หิมพานต์ ศึกษาดูงานพื้นที่โรงงาน และแปลงปลูกกระถินยักษ์ นำโดย คุณแจ๊ค วัฒนพงษ์ ทองสร้อย นายกสมาคมการค้าชีวมวลไทย ได้ข้อมูลน่าสนใจหลายประการ ในโซนพื้นที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรี