Skip to content

ทส1613.5/13926 ลงวันที่ 11 กันยายน 2566 เรื่อง ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยกการอนุญาตให้ส่งไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิดออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๖

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content