Skip to content

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ
จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรให้ความรู้ ดังนี้

1. คุณศรีนิตย์ บุญทอง คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลฯ

2. คุณถกลวรรณ ไกรสรกุล ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ สนง.กปร.

3. คุณสุรพล สงวนแก้ว คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลฯ

4. คุณประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลฯ

5. คุณพิทยากร ลิ่มทอง คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลฯ

ซึ่งมี ผู้อำนวยการส่วนฯ, หัวหน้าโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

 

 

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content