Skip to content

กรมป่าไม้ ปูพรมปลูกป่า “มิยาวากิ” 25,000 กล้า ฟื้นฟูเหมืองผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

กรมป่าไม้ ปูพรมปลูกป่า “มิยาวากิ” 25,000 กล้า ฟื้นฟูเหมืองผาแดง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมกับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เหมืองผาแดง) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


กรมป่าไม้ ปูพรมปลูกป่า “มิยาวากิ” 25,000 กล้า ฟื้นฟูเหมืองผาแดง

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่สอด จ.ตาก นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเชิงระบบนิเวศ (มิยาวากิ) ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ซุนจิ มูไร พร้อมคณะ Regreen Movement (RGM) ร่วมปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีม่วงในแปลงปฐมฤกษ์ และปลูกต้นไม้ 25,000 ต้น ในรูปแบบ “มิยาวากิ” ร่วมกับมวลชนกว่า 500 คน ฟื้นฟูพื้นที่เหมืองผาแดง โอกาสนี้นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

— “มิยาวากิ” เป็นแนวทางการปลูกป่าของ อาจารย์ชาวญี่ปุ่น ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ ที่ประสบผลสำเร็จในการสร้างผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มาแล้วมากกว่า 1,500 แห่งทั่วโลก ได้คิดรูปแบบการปลูกป่านิเวศ โดยมีหลักการสำคัญๆ คือ 1.) พันธุ์ไม้ที่ปลูกจะต้องเป็นชนิดพันธุ์ไม้พื้นเมือง (Native species) เพื่อเป็นการคืนธรรมชาติให้การดูแลรักษา 2.) ปลูกพันธุ์ไม้หลายๆ ชนิดปะปนกันทั้งไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม เพื่อให้มีสภาพคล้ายธรรมชาติและมีความหนาแน่นในการปลูก 3 – 4 ต้น ต่อตารางเมตร โดยทำการปลูกแบบสุ่มไม่เป็นแถวเป็นแนว เพื่อให้ต้นไม้มีการแข่งกันเจริญเติบโตเพื่อความอยู่รอด 3.) การใช้ฟางข้าวคลุมดินเพื่อเป็นการรักษาความชื้นช่วยเพิ่มอัตราการรอดให้สูงขึ้นการปลูกป่า “มิยาวากิ” ในวันนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ได้มีการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศ บนเนื้อที่ 5 ไร่ บริเวณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และพื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมป่าไม้ และศาสตราจารย์ ดร.ซุนจิ มูไร พร้อมคณะ Regreen Movement (RGM) จากประเทศญี่ปุ่น 25 ท่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการปลูกต้นไม้ ดร.ซุนจิ มูไร และคณะ Regreen Movement (RGM) จะได้ร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ผ่านเว็บไซด์กรมป่าไม้ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้มอบเกียรติบัตรในการร่วมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ให้กับ ดร.ซุนจิ และคณะทั้ง 20 ท่าน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในโครงการดังกล่าวได้เช่นกัน สำหรับกล้าไม้ที่นำมาปลูกในกิจกรรม กรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้าพันธุ์ไม้ดั้งเดิมหรือไม้ประจำถิ่น อาทิ สำโรง สมอพิเภก หว้า ยางนา แดง และต้นสัก พร้อมด้วยกล้าไม้ชนิดต่างๆ ที่จะนำมาปลูกแซมและเป็นพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสีเหลือง เช่น คูณ เหลืองอินเดีย เหลืองเชียงราย ทองอุไร จำนวน 25,000 กล้า และจะมีการปลูกฟื้นฟูป่าบนแปลงปฐมฤกษ์โดยใช้พันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสีม่วง ได้แก่ อินทนิลน้ำ อินทนิลบก เสลา และต้นตะแบก เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทาน พระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย และในอนาคตพื้นที่เหมืองแห่งนี้จะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และทดลองปฏิบัติในแนวทางและรูปแบบการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูระบบนิเวศสังคมป่าภายหลังการทำเหมือง เพื่อเป็นต้นแบบในการนำไปขยายผลเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าแห่งอื่น ๆ ต่อไป —

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content