ต้นไม้ทรงปลูก – ศรีมหาโพธิ์ : วัดศรีหมวดเกล้า จ.ลำปาง


วัดศรีหมวดเกล้า

ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ 21 มกราคม 2522 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามพระบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โอกาสนี้ทรงปลูก   ต้นศรีมหาโพธิ์ไว้เป็นที่ระลึกด้วย

ความโตที่ระดับความสูงเพียงอก (DBH) 64.97, 57.86, 28.34, 61.15, 30.25, 38.22 และ 39.81 เซนติเมตร สูง 12 เมตร

พิกัด GPS ในระบบ UTM (WGS84) 550173/ 2018733

 

โพธิ์พุทธคยา

(Ficus religiosa L.)

วงศ์ MORACEAE

ชื่อสามัญ Bodhi, Pipal tree, Sacred fig

ชื่ออื่น ปู, โพ, โพศรีมหาโพ, ย่อง, สลี

ลักษณะ: ไม้ต้น ผลัดใบ ขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 35 เมตร แตกกิ่งก้านสาขา ยอดอ่อนมีสีน้ำตาลแดง ผิวใบเป็นมัน มียางสีขาว โคนต้นเป็นพูพอนขนาดใหญ่ ลำต้น แตกกิ่งก้านสาขามีรากอากาศห้อยลงมา ปลายกิ่งลู่ลง กิ่งอ่อนเกลี้ยง ปลายยอดมีหูใบเป็นปลอกแหลมสีน้ำตาลแดง ผิวเป็นมันหุ้มมิด ใบ เดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปไข่หรือรูปหัวใจ ยาวประมาณ 5-25 เซนติเมตร หูใบยาว 0.5-1.0 เซนติเมตร หลุดร่วงได้ง่าย ใบอ่อนสีน้ำตาลแดง เมื่อแก่มีสีเขียว ก่อนใบจะร่วงหล่นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ผิวใบเกลี้ยง เนื้อใบค่อนข้างเหนียว ปลายใบยาวคล้ายหาง โคนใบรูปหัวใจ ก้านใบยาว ดอก ออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ตามซอกใบ ตอนปลายกิ่ง ไร้ก้าน มีใบประดับเล็กที่โคน ฐานดอกทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ผล กลมเล็ก สีเขียว สุกเปลี่ยนเป็นสีชมพู – ม่วง/ดำ มีช่องเปิดเล็กๆ ด้านปลาย เกสรเพศผู้เรียงตัวใกล้ช่องเปิด กลีบรวมสีแดง รังไข่สีน้ำตาลแดง

นิเวศวิทยา/ การกระจาย พบปลูกกระจายทั่วตามวัดในทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ

*โพธิ์ ในสกุล Ficus มี 2 ชนิด คือ Ficus religiosa L. และ Ficus rumphii Bl โดยใบของ F. religiosa จะมีขนาดเล็กมาก (ติ่งปลายใบไม่เกิน 2 ซม.) ผลสุกสีดำ ส่วนผลสุกของ F. rumphii มีสีแดงคล้ำหรือม่วงดำ