รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าปี 2563

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

Download ฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าของประเทศไทย ปี 2563

 

กรอกคำขอข้อมูลตาม Link เมื่อกรอกเสร็จจะปรากฏ Link ให้ Download Shapefile ครับ

 

รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าปี 2561-2562

รายงานฉบับสมบูรณ์ 2562

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

Download ฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าของประเทศไทย ปี 2561-2562

โดยกรอกคำขอข้อมูลตาม Link เมื่อกรอกเสร็จจะปรากฏ Link ให้ Load Shapefile

รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าปี 2560-2561

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

>>> Download ฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าของประเทศไทย ปี 2560-2561 (.shp) <<<

>>> Download ฐานข้อมูลชนิดป่าของประเทศไทย ปี 2560-2561 (.shp) <<<