รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าปี 2564

 

ประเทศไทยในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อ้างอิงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2563 โดยประเทศไทยมีพื้นที่เท่ากับ 323,528,699.65 ไร่ สำหรับการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ใช้ ข้อมูลภาพดาวเทียม Sentinel-2 ระบบ บันทึกภาพ MSI ความละเอียดจุดภาพ 10 เมตร บันทึกภาพ ปี พ.ศ. 2564 และข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ระบบบันทึกข้อมูล OLI ความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร บันทึกภาพ ปี พ.ศ. 2564 นิยามพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้สำหรับการแปลตีความภาพดาวเทียมเพื่อจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ คือ พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จำแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม จากนิยามดังกล่าว ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 102,212,434.37 ไร่ หรือร้อยละ 31.59 ของพื้นที่ประเทศ

ท่านสามารถ Download ข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร และข้อมูล Shapefile ได้โดยกรอกคำขอข้อมูลตาม Link เมื่อกรอกเสร็จจะปรากฏ Link ให้ Download ข้อมูลครับ

 

รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าปี 2563

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

Download ฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าของประเทศไทย ปี 2563

 

กรอกคำขอข้อมูลตาม Link เมื่อกรอกเสร็จจะปรากฏ Link ให้ Download Shapefile ครับ

 

แผนที่แสดงสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสาขา 10 สาขา

สน.จทป.ที่ ที่ตั้งสำนักงานจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ
0กรมป่าไม้กรุงเทพฯnew
1เชียงใหม่เชียงใหม่ ลำพูนnew
1สาขาแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนnew
2เชียงรายเชียงราย พะเยาnew
3ลำปางลำปาง อุตรดิตถ์new
3สาขาแพร่แพร่ น่านnew
4ตากตาก สุโขทัย กำแพงเพชรnew
4สาขานครสวรรค์นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานีnew
4สาขาพิษณุโลกพิษณุโลก เพชรบูรณ์new
5สระบุรีสระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรีnew
6อุดรธานี อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬnew
6สาขานครพนม นครพนม สกลนครnew
7ขอนแก่นขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหารnew
7สาขาอุบลราชธานีอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษnew
8นครราชสีมานครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิnew
9ชลบุรีชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด new
9สาขาปราจีนบุรีปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ฉะเชิงเทราnew
10ราชบุรีราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สุมทรปราการnew
10สาขาเพชรบุรีเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาครnew
11สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนองnew
12นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุงnew
12สาขากระบี่กระบี่ พังงา ภูเก็ตnew
13สงขลาสงขลา สตูล ปัตตานีnew
13สาขานราธิวาสนราธิวาส ยะลาnew