ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและกำหนดแนวทางการจัดทำร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติและร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบและกำหนดแนวทางการจัดทำร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ และร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบและกำหนดแนวทางการจัดทำร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติและร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบและกำหนดแนวทางการจัดทำร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติและร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) ณ ห้องประชุมสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี กรมป่าไม้

Posted in ข่าว, ข่าวกิจกรรมสำนัก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *