โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ป่าเทือกเขาแม่นางขาว จังหวัดพังงา

ที่อยู่: ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ๘๒๑๕๐

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ป่าเทือกเขาแม่นางขาว จังหวัดพังงา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ บน Google Map