ข่าวกิจกรรม

สจป.12 สาขากระบี่ ตรวจยึดพื้นที่บริษัทยุนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผุ้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สา

Read more

กรมป่าไม้ร่วมงานพิธิเปิด สวนป่าในเมือง สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 “มหัศจรรย์เขาขนาบน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (ท่าแดง) อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดก

Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าในช่อง

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนร

Read more
1 2 3 4