โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านทุ่งรัก

ที่อยู่: บ้านทุ่งรัก หมู่ ๖ ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ๘๒๑๕๐

โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านทุ่งรัก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ บน Google Map