สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต

ที่อยู่: หมู่ ๕ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐ 

โทรศัพท์ ๐๘ ๔๗๖๖ ๗๖๔๔

สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดภูเก็ต บน Google Map

ติดตามข่าวสาร ผ่านเฟสบุ๊ค
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต Seedling Nursery Phuket Station