สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา

ที่อยู่: ๕๔/๑๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ๘๒๑๒๐ 

โทรศัพท์: ๐๖๔ ๕๘๕ ๓๒๔๖

สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดพังงา บน Google Map

ติดตามข่าวสาร ผ่านเฟสบุ๊ค
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา Seedling Nursery Phangnga Station