สถานีวนวัฒนวิจัยในช่องจังหวัดกระบี่

ที่อยู่: ๓๒๔ หมู่ ๒ ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐  

โทรศัพท์: ๐ ๗๕๖๕ ๖๓๗๘ และ ๐ ๗๕๘๑ ๙๔๙๐

ติดตามข่าวสาร ผ่านเฟสบุ๊ค
สถานีวนวัฒนวิจัยในช่อง Nai-Chong Silvicultural Research Station