บริการขอรับกล้าไม้ ฟรี

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่ จะเริ่มให้บริการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ประชาชน ใน วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายชื่อพันธ์ุไม้ที่แจกจ่ายแก่ปนะชาชน
1. ตะเคียนทอง
2. ยางนา
3. มะฮอกกานี
4. พะยอม
5. พะยูง
6. มะม่วงหิมพานต์
7. ราชพฤกษ์
8.ตะเคียนราก
9. สะเดาเทียม
10. มะขาว
11. ชงโค

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณยงยศ (หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้) โทร. 089-7337162
คุณจำลอง (เจ้าหน้าที่สถานีเพาะชำกล้าไม้) โทร. 081-6079288