รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

คุณเชื่อหรือใม่ จะมีใครทำอะไรให้เราได้มากมายทั้งที่ไม่เคยรู้จัก?
ให้ลมหายใจที่บริสุทธิ์ ให้เราได้เสพ…ให้โอบกอดความสุข ช่วยกรองอากาศพิษให้สะอาด
เป็นร่มคันใหญ่ที่ไม่ต้องซื้อ…ถ้าวันนึงไม่มีเค้า ชีวิตเราจะหาความสุขเหล่านี้ได้จากที่ไหน…
ถ้าอยากให้ความสุขอยู่กับเราแบบนี้ นานๆ ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะมอบของขวัญตอบแทน
ด้วยการปลูกต้นไม้คนละต้น พร้อมร่วมลงทะเบียนที่

https://plant.forest.go.th
รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
ร่วมปลูกต้นไม้คนละต้น #ครบ100ล้านต้น #กรมป่าไม้