ขอเชิญเข้าร่วม Workshop on Sustainable Forestry for the People: Economic Benefits and Environmental Concern

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป่าไม้ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยการเกษตรแห่งสวีเดน (Swedish University of Agricultural Sciences) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021 ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการจัดงานผ่านระบบทางไกล (Webinar) เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างประเทศไทยและสวีเดนในด้าน 1) เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน 2) การป่าไม้ที่ยั่งยืน และ 3) ระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและสตาร์ทอัพในรูปแบบที่ยั่งยืน ทั้งนี้ การจัดงานจะมี Theme หลักคือ “From Green and Inclusive Development to Business Opportunities” ซึ่งประกอบไปด้วย 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คือวันที่ 17 พฤษภาคม … Read more

thไทย