การประชุม Technical Meeting on Strategic Implantation of the Agreement

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุม Technical Meeting on Strategic Implantation of the Agreement ณ โรงแรม Novotel Bangkok on Siam Square กรุงเทพ ในระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจัดโดยองค์กรความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization : AFoCO)

ภาพจาก AFoCO

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

thไทย