ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

เกี่ยวกับเรา

สำนักด่านป่าไม้ ประกอบด้วย ด่านป่าไม้ประเภท 1 และ ประเภท 2

ด่านประเภท 1 จำนวน 38 ด่าน

ด่านประเภท 2 จำนวน 4 สาขา

 

 

พิกัดด่านป่าไม้ทั้ง 42 ด่าน

รายด่าน รหัสพิกัด

ละติจูด ลองจิจูด

1. ด่านป่าไม้หินกอง 1423 13.42 N / 100 53 14.51 E
2. ด่านป่าไม้บางทราย 1324 59.26 N / 100 59 37.11 E
3. ด่านป่าไม้นครชัยศรี 1348 9.30 N / 100 09 38.85 E
4. ด่านป่าไม้กบินทร์บุรี 1358 55.37 N / 101 45 42.64 E
5. ด่านป่าไม้ฉะเชิงเทรา 1340 02.05 N / 101 05 23.54 E
6. ด่านป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ 1148 34.65”N / 99 46 38.05E
7. ด่านป่าไม้บ้านไผ่ 1602 54.14N /   10242 57.69E
8. ด่านป่าไม้หนองบัวโคก 1525 03.64N /   10149 58.85E
9. ด่านป่าไม้เด่นชัย 1758 11.13N /   10003 53.63E
10. ด่านป่าไม้สุโขทัย 1659 40.81N /   9947 34.95E
11. ด่านป่าไม้ตาก 1652 13.11N /   9908 07.98E
12. ด่านป่าไม้ปฐมพร 1031 46.11N   / 9906 50.80E
13.ด่านป่าไม้แม่ฮ่องสอน 1918 19.94N   / 9758 04.07E
14.ด่านป่าไม้เชียงราย 1954 28.48N   / 9950 28.69E
15.ด่านป่าไม้เชียงใหม่ 1847 05.75N   / 9901 25.83E
16.ด่านป่าไม้งาว 1844 49.74N   / 9958 24.58E
17.ด่านป่าไม้พิษณุโลก 1651 01.26N   / 10020 49.44E
18.ด่านป่าไม้น่าน 1846 34.37N   / 10046 40.25E
19.ด่านป่าไม้กาญจนบุรี 1403 36.36N   / 9929 47.71E
20.ด่านป่าไม้บางไทร 1413 08.91N   / 10034 46.59E
21.ด่านป่าไม้ลาดหลุมแก้ว 1401 44.46N   / 10020 50.46E
22.ด่านป่าไม้สิงห์บุรี 1454 06.04N   / 10024 51.56E
23.ด่านป่าไม้สมุทรปราการ 1335 10.88N   / 10035 44.09E
24.ด่านป่าไม้มหาชัย 1333 07.23N   / 10015 53.01E
25.ด่านป่าไม้ปากท่อ 1321 54.63N   / 9949 29.98E
26.ด่านป่าไม้พิบูลมังสาหาร 1514 25.7N   / 10513 14.8E
27.ด่านป่าไม้ปากน้ำโพ 1536 48.07N   / 10007 14.52E
28.ด่านป่าไม้บึงกาฬ 1822 30.7N   / 10337 11.3E
29.ด่านป่าไม้จะนะ 655 03.5N   / 10044 28E
30.ด่านป่าไม้บางเขน 1350 55.36N   / 10031 47.67E
31.ด่านป่าไม้บางโพ 1348 16.06N   / 10031 20.55E
32.ด่านป่าไม้คลองเตย 1342 31.11N   / 10033 55.77E
33.ด่านป่าไม้ลาดกระบัง 1344 35.62N   / 10045 44.31E
34.ด่านป่าไม้หนองคาย-เวียงจันทน์ 1750 51.58N   / 10244 04.51E
35.ด่านป่าไม้มุกดาหาร 1635 08.2N   / 10443 13.8E
36.ด่านป่าไม้ท่าลี่ 1737 41.54N   / 10125 05.93E
37.ด่านป่าไม้นครพนม 1725 46.41N   / 10445 30.16E
38.ด่านป่าไม้ระนอง 958 29.07N   / 9838 42.58E
39.ด่านป่าไม้ปากช่อง 1439 54.31N   / 10125 41.97E
40.ด่านป่าไม้ทุ่งสง 809 14.16N   / 9941 45.22E
41.ด่านป่าไม้พุนพิน 906 20.05N   / 9909 45.37E
42.ด่านป่าไม้สุไหงโก-ลก 601 47.47N   / 10158 00.80E