ข่าวกิจกรรม


ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุดรธานี เดินทางไปเข้าพบร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี น […]


โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมโครงการวันรั […]


ประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ครั้งที่ 8/2562

นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ […]


พิธีมอบธงสัญลักษณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ได้จัดพิธีรับมอบนโยบายของผู้บังคับบัญชา ไปปฏิบัติ และมอบธงสัญลักษณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประจำสำนักงานฯโดยมี นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ […]


การฝึกอบรม “ทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องกันรักษาป่า”

ตามนโยบายอธิบดีกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการป้องกันรักษาป่า ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน […]