ตรวจติดตามการปฎิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.2 (ด่านซ้าย)

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายสุรัติ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ และนายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.2 (ด่านซ้าย) ตามแผนการตรวจราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการสนับสนุน จากนายบัณฑิต วงศ์อรินทร์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงา […]


การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสุรัติ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ และคณะผู้ติดตามโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจงในการตรวจติดตามในครั้งนี้ ตามแผนการตรวจราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค จากนายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน , ป่าไม้จังหวัดอุดรธานี , ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู และเ้จ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานที่เ […]


โครงการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ประชาชน อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

นายสุขุม  มิตตัสสา ผอ.สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า , หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อด.3 (ศรีธาตุ) , หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุดรธานี และเครือข่ายฯ ไฟป่าบ้านนาโปร่ง ต.บะยาว อ.วังสามหมอ เข้าร่วมโครงการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมได้ตรวจเยี่ยมซุ้มกิจกรรมและได้มอบกล้าไม้ให้กับตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายฯ ภาคประชาชนเพื่อนำไปปลูกเพิ่ […]


การจัดสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 นายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่.6 (อุดรธานี) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม การดำเนินการจัดสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่.6 (อุดรธานี) จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา ประกอบด้วย เจ้าพนักงานพัสดุ , เจ้าหน้ที่การเกษตร , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร และช่างสำรวจ ณ สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี


ร่วมอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561

นายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดของหน่วยงาน เข้ามอบกระเช้าอวยพร และรับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 จากนายวัฒนา พุฒิชาติ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี อีก 2 ท่าน , ท่านรอง ผวจ. นายสิธิชัย จินดาหลวง , ท่านรอง ผวจ.อุดรธานี นายธนพล จันทรนิมิ และ พลตรีศุภชัย ศุภเมธี รอง ผอ.รมน.จว.อุดรธานี     ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เมื่ […]