ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ครั้งที่ 6/2562

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนายการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ และข้าราชการในสัง […]


ต้อนรับ รมว.ทส. (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ในโอกาศตรวจเยี่ยมโครงการ “นาแห้วโมเดล”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ท่าน รมว.ทส. (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการ “นาแห้วโมเดล” โดยมีอธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อ […]


ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ครั้งที่ 5/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ครั้งที่ 5/ […]


ตรวจติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมปลูกป่าภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม พร้อมพูดคุยให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการท้องที่ ต.หน […]


ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของท่านอธิบดีกรมป่าไม้

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เดินทางตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โครงการนาแห้วโมเดล ในท้องที่ อ.นาแห้ว และ อ.ด่านซ้าย จ.เลย พร้อมให้กำลังใจการปฏิบัติงานแก่ […]