มาตรการป้องกันการ โคโรนา Covid – 19 สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ทำการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิบุคลากรต้องมีค่าไม่เกิน 37.5 องศา และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ก่อนเข้าสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา Covid – 19


ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เรื่อง ขอความร่วมมืองดการท่องเที่ยวหรือการดำเนินการใดๆ ในพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หินสามวาฬ


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 มีนนคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ ข้า […]


ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทนจาก สสป. คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เดินทางมาตรวจราชการ ตามแผนตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ […]