สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พศ.2563 รอบที่ 1 (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้/ภาคใต้ชายแดน)