การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5

Posted in ตรวจราชการ.