บุคลากรสำนักกฎหมาย

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

 ( นายวิจารณ์ เสนสกุล )
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
 
(นางสาววรรณา มีเหม็ง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
  ( นายวิจารณ์ เสนสกุล )
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และนิติกรรมสัญญา
(นายวิชิต กัณหา)
นิติกรชำนาญการ
ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนสอบสวน
(นางจิณณพัต แก้วเขื่อนขันธ์)
นิติกรชำนาญการ
ผู้อำนวยการส่วนคดีทั่วไป

ผู้อำนวยการส่วนคดีปกครอง (นายพรสรร กุลฑลสุรกานต์)

นิติกรชำนาญการ
นางสาวอรนุช เหลืองทอง
นิติกรชำนาญการ

นิติกรชำนาญการ

นายสมเกียรติ แสงเพชร
นิติกรชำนาญการ
นางสาว ษชาดา
นิติกรชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นายบุญเลิศ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวเมธาวี ทองใบ
นายพงศธร บุญประเสริฐ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *